Torfaen Museum Slider Museum Family
Dewch i weld
Japanwaith
Torfaen Museum Slider Museum Family
Rhowch floedd dros
‘Pooler’
Torfaen Museum Slider Museum
Dewch i ddysgu am orffennol
Torfaen
previous arrow
next arrow

Dewch i ganfod ein hanes

Croeso i Amgueddfa Torfaen

Yma fe welwch ystod eang o adnoddau, p’un a ydych yn chwilio am gymorth i gwblhau prosiect ymchwil, neu efallai bod gennych ddiddordeb yn hanes Torfaen, neu’n bwriadu ymweld â ni. Gan fanteisio ar dros 40 mlynedd o gasglu ac astudio, mae gennym ddigon o straeon i’w rhannu. Drwyddynt hwy, dewch i archwilio treftadaeth hynod ddiddorol Torfaen.

Dydd Sadwrn 20 Ebrill

Byddwch Amgueddfa Torfaen ar gau ddydd Sadwrn 20 Ebrill. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Bydd yr Amgueddfa yn ôl ar agor fel arfer yr wythnos nesaf.

Ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl yn fuan!

Torfaen Museum WW2 Crane Street History of Torfaen CTA

Hanes Torfaen

Mae Amgueddfa Torfaen yn dweud stori’r sir trwy lygaid y bobl sy’n byw ac sydd wedi byw o fewn ei bryniau.
Torfaen Museum Japanware CTA

Japanwaith

Mae gennym gasgliad helaeth o Japanwaith Pont-y-pŵl. Wedi eu saernïo yn ystod y 17eg ganrif, mae eitemau’n cynnwys hambyrddau, tebotiau a chanwyllbrennau.
Torfaen Museum Pontypool vs All Blacks CTA

Clwb Rygbi Pont-y-pŵl 'Pooler’

Mae rygbi’n chwarae rhan bwysig yn hanes Pont-y-pŵl, ers sefydlu’r clwb yn 1868, at ‘Lewod’ Pooler yn y 1970au a’r 80au.

Cyfle i Gwrdd â Phobl Torfaen

Drwy’r wefan hon a thrwy ymweld â’r Amgueddfa, fe ddowch ar draws cyfleoedd i gael cipolwg ar fywydau ein cyndeidiau fu’n byw ar hyd a lled y sir, a thros y canrifoedd. Fe gewch gyfle i glywed hanes Bertram, ffermwr fu’n byw ger Abaty Llantarnam sy’n dyddio o’r 14eg ganrif. Darganfyddwch darddiad gwaith Japan a’r ymrafael fu bron â dinistrio busnes y teulu. Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth oedd bywyd i deulu glöwr? Dyma gyfle i glywed eu straeon ac ystyried, a hoffech chi fod wedi byw yn eu byd?

Amdanom Ni

Sefydlwyd Amgueddfa Torfaen gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen ym 1978. Mae’n elusen gofrestredig a’i phwrpas a’i bwriad yw “cadw, dehongli, lledaenu a dathlu diwylliant lleol a dod â diwylliant cymunedau eraill i gymunedau Torfaen a thu hwnt.”

Yn unol â’r datganiad cenhadaeth hwn, mae’r Ymddiriedolaeth wedi datblygu’r Amgueddfa dros y 45 mlynedd diwethaf fel y gall arddangos hanes Torfaen, o sylfeini cynnar tref Pont-y-pŵl yn y diwydiannau haearn a thun i gymunedau glofaol Blaenafon a datblygiad Tref Newydd Cwmbrân yn y 1950au. Y gobaith yw, drwy ei bolisïau o gasglu a dehongli’r straeon hyn, y gall yr Ymddiriedolaeth ddod â hanes ein sir yn fyw i genedlaethau, yn awr ac yn y dyfodol.

Rheolir yr Amgueddfa ei hun gan Fwrdd Ymddiriedolwyr cadarn a chaiff ei rhedeg gan dîm bach o staff, sy’n cynnwys Curadur, Gweinyddwr, tîm o staff rheng flaen a nifer o wirfoddolwr ymroddedig.

Yr Adeilad a’r Casgliadau

Lleolir Amgueddfa Torfaen yn y bloc stablau o’r cyfnod Sioraidd a oedd unwaith yn eiddo i Dŷ Parc Pont-y-pŵl, cartref teulu Hanbury ym Mhont-y-pŵl. Heddiw, mae’r mynedfeydd bwaog a’r clos hardd â lloriau coblog yn dal i dynnu sylw at ysblander yr oes anghofiedig tra bod drysau’r stablau a’r cilfachau bagiau yn awgrymu yn y lled gyfeirio at y gwaith caled a wnaed yma. Dyma hefyd lle y bu llawer o’r gweision oedd yn ddynion yn y Tŷ yn byw ar un adeg.

Heddiw mae’r adeilad yn parhau i fod wedi ei rannu gan y stablau gwreiddiol er eu bod bellach yn gartref i’n harddangosfeydd yn hytrach na cheffylau. Mae’r clos canolog yn cynnig man tawel a llonydd i gael paned o de neu i wrando ar gân yr adar ym Mharc Pont-y-pŵl sydd gerllaw.

Mae’r casgliadau yn Amgueddfa Torfaen yn eang, o nwyddau gwyn y cartrefi yn y 1950au i injan dân Blaenafon a warchodai’r strydoedd yn y 19eg ganrif. Mae ein casgliad hanes cymdeithasol yn cynrychioli bywydau amrywiaeth eang o bobl ar hyd y 19eg a’r 20fed ganrif, gyda ffocws arbennig ar blentyndod a theganau. Mae gennym gasgliad celf barhaol tra bod arteffactau o Abaty Llantarnam a’r ardaloedd o amgylch Cwmbrân yn cynnig cipolwg ar fywyd yn yr oesoedd Canol a chynt.

Rydym hefyd yn arddangos y gyfres genedlaethol o waith Japan, gan gynnwys eitemau o gasgliadau Amgueddfa Cymru. Dysgwch fwy am y gelfyddyd hardd hon ar ein tudalen Gwaith Japan.

Ffôn: 01495 752036

Amgueddfa Torfaen Museum,
Adeiladau'r Parc,
Pont-y-pŵl,
Torfaen NP4 6JH

Dydd Mercher

10am tan 4pm

 

Dydd Sadwrn

1pm tan 4pm

 

Mynediad Olaf

3.30pm

Amgueddfa Torfaen Museum | Ein Rhif Elusen: 507419